Potilaan terveydenhoitoon keskittyvien ratkaisujemme avulla mahdollistamme sujuvamman tiedonsaannin ja helpotamme päätöksentekoa, kohti positiivisempia hoitotuloksia.

Hankkeet

Sairaalat ja klinikat

Maat

Merkittävät viestit

mfore

Potilaan terveydenhoitoon keskittyvät ratkaisumme ja vuorovaikutteiset palvelumme kattavat koko hoitoketjun alkuvalmisteluista hoitoon ja jälkihoitoon saakka. Asiakaskohtaisten viestintäratkaisujemme avulla helpotamme ja mahdollistamme yhteydenpidon hoidettavan asiakkaan ja hoitavan tahon välillä, jotta he voisivat saada heille tärkeää tietoa oikeaan aikaan. Helpoilla, tehokkailla ja edullisilla viestintätavoilla autamme palveluntarjoajia rakentamaan luotettavaa ja toimivaa hoitosuhdetta, josta hyötyvät molemmat osapuolet. Palveluntarjoaja pystyy myös ohjaamaan ja motivoimaan hoidettavaa asiakastaan pitämään huolta terveydestään paremmin.

Tarjoamme vuorovaikutteisen kokonaispalvelun, joka perustuu asiakaslähtöiseen ja muunneltavaan toimintaprosessiin sekä viestintäpalveluihin. Integroimme mTerveys -palvelumme palveluntarjoajan jo olemassa oleviin ohjelmistoihin ja palveluihin, jotta palveluntarjoaja ja heidän asiakkaansa voivat toimia paremmin yhteen. Palvelujemme etuja ovat yksinkertaisuus, turvallisuus, tehokkuus ja kustannustehokkuus. Palvelumme lisää palveluntarjoajan tehokkuutta ja kustannustehokkuutta samalla kun se auttaa palveluntarjoajaa parantamaan asiakkaidensa hoitotuloksia.

Terveydenhoitoratkaisumme perustuvat teknologian tuomiin etuihin, jotka lisäävät asiakkaan osallistamisen omaan hoitoonsa. Palvelumme ovat helposti mukautettavissa terveyspalvelujentarjoajan ja heidän asiakkaidensa tarpeisiin.Investoijille

mfore kerää rahaa kiihdyttääkseen kansainvälistä kasvuaan